Η ιστοσελίδα αυτή "οικο-λογεί" δηλαδή μιλά για-το-σπίτι, (τον χώρο που νιώθουμε ασφαλείς).

Με την ευρύτερη έννοια, σπίτι είναι ο πλανήτης-μας, η γη-μας, εδώ που θα 'πρεπε να νιώθουμε ασφαλείς και σήμερα δεν είμαστε.

Για να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, παρουσιάζεται το σχετικό υλικό και η περίληψη του σκεπτικού, ενός κύκλου διαλέξεων που έγιναν τον χειμώνα και την άνοιξη του 2011 σε παιδιά.

Πλοηγηθήτε στις παρουσιάσεις επιλέγοντας το σχετικό θέμα από το μενού της αριστερής εικόνας και αναζητήστε άλλα διαβάσματα και σχετικούς συνδέσμους από την σχετική ενότητα.

Οι παρουσιάσεις αφορούσαν, όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο στα πλαίσια της ύπαρξής του στην Αυτοκρατορία της Αγοράς, τις συνθήκες που διαμόρφωσε στη γη-του, μερικά απ' τα μεγάλα σφάλματά του και σχετικές προτάσεις.

Ζητούμενο είναι-πάντα: η αξιοπρέπεια της Ύπαρξης, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη.

Γι αυτό, ο στόχος των παρουσιάσεων είναι "ένας καλύτερος κόσμος" και επιθυμητή κατάληξη αυτού του εγχειρήματος είναι η ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ: ο τόπος που αυτά (τα λόγια) θα συμβαίνουν.

Γ.-Φοίβος Σαργέντης
Ιούνιος 2011

 

Υ.Γ.

 

Παρουσιάσεις

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες 

Οι πρώτες κατασκευές των παιδιών

Το χωριό του κόσμου (και το σπίτι για το σαλιγκάρι)